Xử Lý Nước Thải Nhà Máy

Chúng tôi sẽ đề nghị tiếp tục rà soát, nếu không thực hiện thì cương quyết thu hồi.” Ông Cái Vĩnh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết.

Cụ thể, tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định chấm dứt hoạt động 26 dự án. Trong đó, 24 dự án nằm trong danh mục xem xét thu hồi và dự án giám sát đặc biệt theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

“Chúng ta đã trải thảm đỏ, tạo điều kiện tối đa cho những nhà đầu tư có tâm huyết, có năng lực vào đầu tư. Thực tế, nhiều nhà đầu tư đã làm thật, tạo nên diện mạo mới, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn rất nhiều nhà đầu tư do những lý do khác nhau đã không làm. Qua kiểm tra, rà soát, có một số dự án hiện nay không triển khai. Chúng tôi sẽ đề nghị tiếp tục rà soát, nếu không thực hiện thì cương quyết thu hồi”, ông Cái Vĩnh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết.

Trong năm 2019, tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp mới 30 dự án đầu tư và điều chỉnh tăng vốn 4 dự án. Tổng số vốn đăng ký đạt hơn 22.200 tỷ đồng, trong đó, có 11 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 293 triệu USD. Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tiến hành hỗ trợ Tập đoàn PSH của Tây Ban Nha khởi công dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Vinh Thanh thuộc huyện Phú Vang.

Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đang tiếp tục xúc tiến, hỗ trợ cho nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm khảo sát và nghiên cứu đầu tư.

B.T (t/h)


Nguồn: Báo Pháp Luật VN