Kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20-10

Tặng hoa cán bộ nhân viên nữ nhân ngày phụ nữ Việt Nam