EPC – Thiết kế và thi công trạm xử lý nước thải

- Chức năng, nhiệm vụ: Thiết kế, Thi công, Cung cấp, lắp đặt hoàn thiện Trạm xử lý nước thải đạt chất lượng đầu ra theo các quy định hiện hành.

- Công nghệ: Tùy thuộc vào các loại hình nước thải khác nhau

- Đối tượng khách hàng:
 + Các công trình dân dụng
 + Nhà máy công nghiệp
 + Các trung tâm dịch vụ, thương mại
 + Các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám chữa bệnh